Web Content Display Web Content Display

Penicillinallergi

Udslæt på huden under en penicillinkur er heldigvis sjældent allergi. Oftest er det en almindelig bivirkning af medicinen eller et led i selve sygdommen.

Lægerne møder dem sjældent; mennesker med reel allergi over for penicillin.

 

Alligevel tror mange, at de eller deres børn er overfølsomme over for penicillin, når de i forbindelse med en penicillin-behandling får hududslæt.

Penicillinallergi

Har man en reel allergi over for penicillin - eller andre lægemidler – så reagerer man, fordi immunsystemet opfatter medicinen som noget fremmed, som det skal reagere imod.

Symptomerne på allergi bliver altså fremkaldt af en over-reaktion i immunsystemet.

Man kan udvikle allergi mod praktisk taget alle former for lægemidler, og her er penicillinallergi den mest almindelige.

Penicillin bliver brugt til mange sygdomme - og af både børn og voksne. Derfor vil vi praktisk taget alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv blive behandlet med penicillin, hvor vi kan opleve bivirkninger i den forbindelse.

Tidligere undersøgelser har vist, at op mod 10% af vi danskere mener at være allergiske over for penicillin. Men når lægerne undersøger dem, der for mange år siden har fået fx udslæt under en penicillinbehandling, så kan langt de fleste nu godt tåle penicillin.

Specielt når vi taler børn, er overdiagnosticering af penicillinallergi udtalt. Under 5% af de børn, der bliver henvist på grund af mistanke om penicillin-allergi, har en reel allergi over for penicillinen.

I alt gætter danske eksperter på, at samlet set kun mindre end 1% af danskerne har en reel penicillinallergi.

Andre reaktioner

Mens en allergireaktion altså stammer fra immunsystemet, så kommer de fleste reaktioner i forbindelse med en medicinsk behandling, fordi kroppen reagerer på selve sygdommen, eller er udtryk for bivirkninger, som al virksom medicin kan have.

Penicillinbehandling kan give fx mavesmerter eller diarré, fordi penicillinen ødelægger flere af de normalt forekommende bakterier i tarmen. Mange kvinder oplever desuden, at de får en svampeinfektion i skeden umiddelbart efter en penicillinbehandling, fordi penicillinen påvirker bakterie-floraen i skeden.

Ingen af disse symptomer er dog et udtryk for penicillin-allergi.

Der er også en anden vigtig årsag til, at mange tror, at de har allergi over for penicillin. Penicillin bliver nemlig ofte givet til febersygdomme, der i sig selv kan give symptomer, der kan blive forvekslet med allergi – fx hududslæt.

Et godt eksempel er småbørn med 3-dagesfeber, der alene på grund af den høje feber, ofte bliver behandlet med penicillin. Når temperaturen falder på 3. dagen, og barnet får udslæt, får mange opfattelsen af, at godt nok hjalp penicillinen, men barnet er desværre allergisk.

Årsager til penicillinallergi

Hører man til den meget lille gruppe, der har en reel penicillinallergi, er der ikke megen hjælp at hente. I hvert fald ikke, hvis man vil vide, hvorfor nogen udvikler penicillinallergi og andre ikke.

Det positive er dog, at mennesker med andre former for allergi ikke ser ud til at have større risiko for at udvikle allergi over for netop penicillin. Samtidig er penicillinallergi ikke arveligt betinget.

Mennesker, der ofte bliver behandlet med penicillin, har dog en øget risiko for at udvikle allergi mod midlet. Det adskiller sig altså her ikke fra andre former for allergi, hvor man øger sin risiko for allergi, jo mere ens krop bliver udsat for det enkelte allergen.

Symptomer

Langt de almindeligste symptomer på penicillinallergi er hududslæt - enten i form af nældefeber eller et rødprikket  udslæt. Nældefeber viser sig som pudeformede, kløende hævelser på huden omgivet af rødme – det minder om det udslæt, man kan få efter at være blevet brændt af en brændenælde - heraf navnet. Nældefeber kan optræde over hele kroppen, og det kan 'flytte sig' fra det ene sted på kroppen til det andet.

Allergireaktionerne kan begynde når som helst under en penicillinbehandling – nogle gange kan de endda først begynde flere dage efter, at man er stoppet med behandlingen.

Det alvorligste symptom ved en penicillinallergi er det såkaldte allergiske shock, som kan være livstruende, og som skal behandles hurtigt. Her udvikler reaktionerne sig i løbet af få minutter, hvor man pludselig føler sig utilpas, bliver svimmel og evt. besvimer, fordi en ens blodtryk falder drastisk.

Ved allergisk shock kan der også være rødme af huden, kløe, nældefeber, udtalt hævelse i ansigtet og vejtrækningsbesvær, der i værste fald kan føre til kvælning. Heldigvis forekommer et allergisk shock meget sjældent.

Kontakt din læge

Hvis du eller dit barn i forbindelse med penicillinbehandling får udslæt eller andet, hvor du mistænker allergi, så kontakt din læge og fortæl om reaktionen.

I en del tilfælde vil lægen straks kunne afgøre, om reaktionen skyldes allergi eller blot er en almindelig bivirkning af medicinen. Hvis der er tvivl og behov for behandling med antibiotika, vil patienten blive  undersøgt nærmere.

Der er ikke en enkelt 100 % sikker måde at teste for penicillinallergi. Oftest får man først taget en blodprøve, som bliver undersøgt for allergi-antistof mod penicillin. Er den 'positiv', så er man allergisk, og man må i fremtiden behandles med alternativer til penicillin.

Hvis blodprøven er 'negativ' - altså uden antistoffer mod penicillin – tyder det på, at der ikke er allergi, men man kan ikke være helt sikker. Penicillin nedbrydes nemlig i kroppen, og nogle mennesker reagerer allergisk på nedbrydningsprodukterne. Den slags allergi fanges ikke ved blodprøven, og derfor skal man undersøges yderligere.

Næste skridt er en provokations-test. Her får man først en meget lille dosis og senere en større og større dosis penicillin, mens man bliver observeret omhyggeligt af en læge, der er klar til straks at behandle eventuelle bivirkninger. Undersøgelsen tager flere timer og vil som regel foregå på et hospital.

Fortæl om allergien

Bekræfter testen, at du har en penicillinallergi, så skal du regne med at have allergien resten af livet. Altså at du aldrig fremover må blive behandlet med penicillin. Her vil du i stedet blive behandlet med en anden type antibiotika.

Hvis du hører til den gruppe, så sørg for at oplysningerne om din penicillinallergi er nem at finde for sundhedspersonalet - også i en akutsituation – fx hvis du kommer ud for en ulykke. Husk at oplyse det til din egen læge, til lægevagten og på hospitalet og skriv det fx på dit sygesikringsbevis. Har du haft meget svære reaktioner, kan en SOS-kapsel eller tilsvarende være en god idé.

Web Content Display Web Content Display