Web Content Display Web Content Display

Sådan opstår skimmelvækst

Du kan få vækst af skimmelsvampe, hvis der er for meget fugt i materialerne. Fugten kan opstå ved forkert brug af boligen, eller hvis:

  • taget er utæt
  • der er opstigende grundfugt i kælderen
  • du har kolde overflader i boligen, for eksempel dårligt isolerede ydervægge eller kuldebroer, som giver anledning til kondens
  • du ikke lufter nok ud og varmer nok op
  • overløb af kloakrør
  • ødelagte tagrender eller nedløbsrør

Hvis du har nogle af disse problemer, er det ikke nok at lufte ud og varme op. Her bliver du nødt til at finde og fjerne årsagen til dit fugtproblem.

Web Content Display Web Content Display