Web Content Display Web Content Display

Hvem udvikler fødevareallergi?

Allergi er arveligt, men ikke medfødt. Man arver ikke en bestemt allergi, men tilbøjeligheden til at udvikle allergi.

Fødevareallergi ses således oftere hos børn, hvis forældre eller søskende har eller har haft en behandlingskrævende allergi. Man taler om, at disse børn har særlig risiko for at udvikle allergi. Risikoen er størst, når begge forældrene har allergi.

Kan fødevareallergi forebygges?

Amning forebygger især komælksallergi og formentlig også anden fødevareallergi. Desuden kan amning mindske risikoen for børneeksem i de første leveår. Men amning kan ikke fjerne risikoen for, at dit barn udvikler fødevareallergi eller andre allergier senere i livet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at alle børn ammes fuldt ud de første seks måneder.

Er det ikke muligt, og er dit barn i særlig risiko for at udvikle allergi, kan du i de første fire måneder om nødvendigt supplere eller erstatte amningen med en særlig ikke-allergifremkaldende modermælkserstatning, som består af højt-hydrolyseret protein (Nutramigen® eller Profylac®).

Spørg lægen, om dit barn har særlig risiko for at blive allergisk.

Efter fire-måneders alderen kan spædbørn med særlig risiko for at udvikle allergi spise det samme som andre spædbørn. Er det nødvendigt at supplere med modermælkserstatning efter firemånedersalderen, kan man derfor bruge en almindelig modermælkserstatning.

Graviditet og amning

Der er ikke dokumentation for, at du kan forebygge fødevareallergi hos dit barn, hvis du lader være med at spise bestemte fødevarer, når du er gravid eller ammer.

I sjældne tilfælde kan et barn med svær mælkeallergi dog få symptomer via modermælken, hvis moderen drikker mælk eller spiser mælkeprodukter. I disse tilfælde bør moderen undgå mælk og mælkeprodukter.

Forebyggelse af cøliaki

Et barn i en familie med tarmsygdommen cøliaki har gode chancer for ikke at udvikle cøliaki, hvis det ammes i mindst seks måneder. Ved cøliaki tåler barnet ikke glutenholdige kornprodukter (hvede, rug, byg og havre). Risikoen for at udvikle cøliaki kan desuden nedsættes, hvis barnet fortsat ammes, når det efter seksmånedersalderen gradvist begynder at få mad med gluten.

Alle børn bør undgå glutenholdige kornprodukter (hvede, rug, byg og havre) før seksmånedersalderen.

Web Content Display Web Content Display