Web Content Display Web Content Display

Tilskud til din allergi

Husk, at du kan få tilskud til nogle af de udgifter, der er forbundet med din allergi.

Vi har beregnet de gennemsnitlige merudgifter ved:

  • Allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: Hvede, rug, byg, havre
  • Brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning

For at opnå mulighed for tilskud, er der visse krav, der skal være opfyldt.
Blandt andet skal merudgifterne overstige et minimumsbeløb, som i 2017 er på 4.752 kr. pr. år.

Efter minimumsbeløbet for 2017 er blevet reguleret af Social- og Indenrigsministeriet, er vi bekendt med, at vores beregning om merudgifter ved brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning til forebyggelse, ikke længere når minimumsbeløbet.

Da der er tale om et mindre beløb, gør vi opmærksom på, at der ifølge lovgivningen altid skal tages udgangspunkt i den konkrete sag, hvorfor disse beregninger kun er ment som en vejledning. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnitsbarn, som spiser gennemsnitligt.

Bemærk desuden, at der i beregningerne ikke er taget højde for spild, hvorfor der her er tale om absolut minimumsmerudgifter.

Læs de seneste foldere her eller download dem som pdf.

Merudgifter til allergikost

 

Merudgifter til modermælkserstatning

 

Download som pdf

Web Content Display Web Content Display

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.

Web Content Display Web Content Display