Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Symptomer

I de fleste tilfælde af overfølsomhed over for mad viser symptomerne sig få minutter til en til to timer efter, at man har spist det, man ikke kan tåle - men der kan også gå længere tid.

Symptomerne kommer stort set hver gang, man får den fødevare, man ikke kan tåle.

Har du problemer med fødevarer, der krydsreagerer med pollen, kan det dog være, at du kun har symptomer i pollensæsonen. Symptomerne kan også afhænge af, hvor meget du spiser af den fødevare, du ikke kan tåle samt af tilberedningsformen. Nogle tåler således kogte frugter og grøntsager bedre end rå.

Når man spiser en fødevare, som man er overfølsom overfor, er den første reaktion oftest kløe og evt. hævelse i mund og svælg - det kalder man også for Oralt Allergi Syndrom. Senere kan der komme symptomer fra øjne, næse, lunger, mave-tarmkanal og hud. Det er karakteristisk for fødevareoverfølsomhed, at der meget ofte er symptomer fra flere organsystemer.

Kontakt lægen, hvis du er i tvivl

De nævnte symptomer kan skyldes andet end fødevareoverfølsomhed. Derfor bør du altid kontakte din læge, hvis du har symptomer, som du ikke umiddelbart kender forklaringen på.

Øjne og næse

Fra øjne og næse kan ses symptomer som ved høfeber. Øjnene hæver, klør og bliver røde. Næsen klør, løber eller er stoppet, og man nyser.

Lunger

Fra lungerne kan der komme astmasymptomer med hoste, piben og hvæsen, trykken for brystet og åndenød.

Mave-tarmkanal

Symptomerne fra mave-tarmkanalen kan vise sig som mavesmerter, kvalme, opkastninger og diarré.

Er der tale om symptomer hos en baby, skal man være opmærksom på, at gylp i små mængder, ikke skal forveksles med en allergisk reaktion.

Hud

På huden kan der ses akut nældefeber med kløende, velafgrænsede hvide eller blegrøde hævelser. Kronisk nældefeber ses sjældent ved overfølsomhed over for fødevarer.

Hos nogle småbørn forværres børneeksem af bestemte fødevarer. Det er især hos børn med svært vedvarende børneeksem. Der er dog mange andre faktorer end mad, der kan forværre børneeksem.

Allergisk shock

I sjældne tilfælde kan man få et allergisk shock, som er en voldsom og livstruende allergisk reaktion, hvor hele kroppen reagerer. Man klør i huden, bliver utilpas og svimmel og får hjertebanken, kvalme og sortnen for øjnene. Der kan samtidig være nældefeber, høfeber og astma. Blodtrykket kan falde, og man kan besvime. Allergisk shock kan ligne andre voldsomme reaktioner med pludselige besvimelser.

Andre symptomer

Hos børn med svær fødevareallergi kan desuden ses dårlig trivsel og træthed, og de vokser måske ikke så meget, som de skal.

Omdiskuterede symptomer

Mellemørebetændelse og mælkeallergi

Mellemørebetændelse kan forekomme hos børn med fødevareallergi, men ses især hos børn, der også har luftvejsallergi. De hævede slimhinder i svælget kan nemlig medføre, at forbindelsen til mellemøret (det eustachiske rør) lukker, hvorved der kan opstå problemer i mellemøret.

I langt de fleste tilfælde er der slet ingen sammenhæng mellem mellemørebetændelse og mælkeallergi. Mistanke om mælkeallergi bør altid be- eller afkræftes hos lægen.

Hyppige forkølelser

Hyppige forkølelser i barnealderen er helt normalt og skyldes ikke overfølsomhed over for fødevarer.

Der er nogle karakteristiske forskelle på forkølelse og allergisymptomer. En almindelig forkølelse varer ofte 3-5 dage. Sekretet fra næsen er i begyndelsen vandklart, men bliver i løbet af kort tid tykkere og gult.

Allergiske symptomer er ofte mere anfaldsvise end symptomerne ved forkølelse. Ved allergi er sekretet fra næsen tyndtflydende, vandigt og klart, og man nyser hyppigt. Næsen kan også blive tilstoppet. Næse og øjne klør ofte, og øjnene kan blive røde, hævede og løbe i vand.

Migræne

Nogle mennesker oplever, at bestemte fødevarer kan være med til at udløse et migræneanfald, men der er ikke dokumentation for, at det skyldes allergi.

Noget tyder dog på, at kostens indhold af biogene aminer kan spille ind. Biogene aminer er kendt for at give symptomer hos følsomme personer.

Andre symptomer

Også andre symptomer er sat i forbindelse med fødevareallergi, fx hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, kronisk træthedssyndrom, depression, irriteret tyktarm og ledbetændelse, men videnskabeligt er der ikke påvist nogen sammenhæng.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning