Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Modermælkserstatning

Brugen af højt hydrolyseret modermælkserstatning har kun en dokumenteret forebyggende effekt hos børn med særlig risiko. Produkterne anvendes også til børn, der har fået konstateret mælkeallergi.

Modermælkserstatninger baseret på højt hydrolyseret protein bærer betegnelsen "anvendelse til børn med mælkeallergi eller til børn i særlig risiko for at udvikle allergi". Der skal være dokumentation for, at produkterne kan tåles af mindst 90% af børn med IgE medieret komælksallergi. Der findes flere produkter der er ligeværdige både med hensyn til det allergiske aspekt og ernæringsmæssigt. 
De hedder: Nutramigen, Profylac, Althéra og Pepticate. 

Alle produkter købes på apoteket, og de er forholdsvis dyre. Du kan søge om tilskud hos din kommune.

Andre modermælkserstatninger

NEOCATE er en aminosyre-baseret modermælkserstatning, der kan bruges til de ganske få børn, der ikke kan tåle højt hydrolyseret modermælkserstatning.

NAN-HA er en delvist hydrolyseret modermælkserstatning, der kan købes i dagligvarebutikkerne. Der er også en effekt af partielt hydrolyseret modermælkserstatningsprodukt, men den er mindre end effekten af højt hydrolyserede produkter.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning