Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Vaccination og allergi

Hvis du har allergi, kan du måske være i tvivl om, hvorvidt du kan tåle de enkelte vacciner. Generelt bør man ikke vaccinere ved allergi over for ét eller flere af indholds- eller hjælpestofferne eller ved tidligere alvorlig allergisk reaktion efter vaccination. Men du bør altid drøfte muligheden for en vaccination med din læge, for i nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre alligevel. Ofte kan de symptomer, du får, være af betydning for, om du kan vaccineres.