Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Klorhexidin

Klorhexidin er et desinfektionsmiddel, som bruges på hospitaler og i private hjem.

Allergi over for Klorhexidin ses meget sjældent. Men den bliver let overset, fordi det ikke er et lægemiddel, man indtager eller får som indsprøjtning.

Allergien kan i nogle tilfælde udløse anafylaktisk shock, som – om end sjældent – kan ende med hjertestop. De alvorlige reaktioner ses dog næsten udelukkende i forbindelse med operation eller anden behandling på hospital.

Årsagerne til allergien er ukendte. Hvis du oplever kløe eller udslæt efter brug af Klorhexidin på småskrammer, efter tandlægebesøg eller fx efter blodprøvetagning, skal du henvende dig til din læge, så en eventuel allergi kan blive undersøgt.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning