Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Dagens Svampesporeniveau

Sammen med pollenmålingerne i København foretager Astma-Allergi Danmark måling af mængden af luftens indhold af sporer fra skimmelsvampeslægterne Alternaria og Cladosporium.

Hvad er Dagens Svampesporeniveau?

Lidt firkantet beskriver Dagens Svampesporeniveau, hvor mange svampesporer en kubikmeter luft gennemsnitligt indeholdt fra 13.00 i går til 13.00 i dag. Astma-Allergi Danmark måler kun skimmelsvampesporer for målestationen i Østdanmark (København) grundet få ressourcer.

Hvor finder jeg Dagens Svampesporeniveau?

Dagens Svampesporeniveau offentliggøres ligesom Dagens Pollental altid først på Astma-Allergi Danmarks kanaler. Det sker alle dage i pollensæsonen omkring kl. 16.00.

Sæsonen for skimmelsvampesporer varer normalt fra starten af maj/juni til september/oktober. Du kan bruge Svampesporekalenderen og de interaktive pollengrafer til at blive klogere på sæsonen for skimmelsvampesporer.

Det meste af året registrerer Astma-Allergi Danmark luftens indhold af svampesporer, men vi stopper med at offentliggøre Dagens Svampesporeniveau, når mængden har været lav i en periode.

Du finder Dagens Svampesporeniveau i:

Pollenboksen på Astma-Allergi Danmarks sider (højre side)

Du kan også følge os på Twitter.

Senere på dagen vil du også kunne finde Dagens Svampesporeniveau på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside og i diverse medier.

Hvordan skal jeg forstå Dagens Svampesporeniveau?

Astma-Allergi Danmarks pollentæller angiver mængden af sporer i tre niveauer - lav, middel eller høj - afhængig af, hvor mange sporer pollenfælden har indsamlet i løbet af de sidste 24 timer.

Niveauerne er baseret på, at når sporemængden er lav, vil de færreste mennesker med svampesporeallergi få symptomer. Mens de fleste vil få symptomer, når sporemængden er høj.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvordan måler pollentælleren svampesporer?

Vi bruger den samme fælde til svampesporene som til pollen. Det er en speciel fælde, som står 15 meter over jorden. Fælden suger - som en støvsuger - konstant luft til sig, og luftens indhold af partikler, bl.a. svampesporer, klæber til et stykke tape, som sidder i fælden.

Fælden bliver tømt en gang i døgnet. Det vil sige kl. 13.00 hver dag i svampesporesæsonen. I et mikroskop identificerer og tæller vi sporer fra Alternaria og Cladosporium ud fra sporernes form, størrelse og farve.

Læs mere:

 

Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pollental-app

Hold øje med Dagens Pollental, varslinger og svampesporer med vores app.

Hent appen i App Store

Hent appen i Google Play

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hold dig opdateret med pollengraferne

 

Følg med i pollensæsonen dag for dag med vores interaktive pollengrafer og se hvordan sæsonen for skimmelsvampene Alternaria og Cladosporium normalt opfører sig.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning