Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Svampesporeniveau og kalender

Sammen med pollenmålingerne i København foretager Astma-Allergi Danmark måling af mængden af luftens indhold af sporer fra skimmelsvampeslægterne Alternaria og Cladosporium.

Resultatet heraf kan du finde som "Dagens Svampesporeniveau" i diverse medier fra starten af maj/juni til september/oktober. Det meste af året registrerer Astma-Allergi Danmark luftens indhold af svampesporer, men vi stopper med at offentliggøre Dagens Svampesporeniveau, når mængden har været lav i en periode.

 

Hvor finder du Dagens Svampesporeniveau?

Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, Dagens pollenmail og Dit Mobile pollental er de første steder, hvor Dagens Svampesporeniveau bliver offentliggjort. Det sker alle dage i sporesæsonen omkring kl. 16.00. Herefter bliver dagens tal lagt ind på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside og udsendt til medier.

Du finder Dagens Svampesporeniveau på:

  • Forsiden af Astma-Allergi Danmarks hjemmeside
  • Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside
  • Radioavisen på Danmarks Radio P1 kl. 17.00
  • TV2 Vejret, TV-avisen, DR og TV2 tekst-TV samt de største dagblade

 

Hvordan måler pollentælleren svampesporer?

Vi bruger den samme fælde til svampesporene som til pollen. Det er en speciel fælde, som står 15 meter over jorden. Fælden suger - som en støvsuger - konstant luft til sig, og luftens indhold af partikler, bl.a. svampesporer, klæber til et stykke tape, som sidder i fælden.

Fælden bliver tømt en gang i døgnet. Det vil sige kl. 13.00 hver dag i svampesporesæsonen. Lidt firkantet beskriver Dagens Svampesporeniveau, hvor mange svampesporer en kubikmeter luft gennemsnitligt indeholdt fra 13.00 i går til 13.00 i dag.

I et mikroskop identificerer og tæller vi sporer fra Alternaria og Cladosporium ud fra sporernes form, størrelse og farve.

Hvad betyder lav, middel og høj?

Astma-Allergi Danmarks pollentæller angiver mængden af sporer i tre niveauer - lav, middel eller høj - afhængig af, hvor mange sporer pollenfælden har indsamlet i løbet af de sidste 24 timer.

Niveauerne er baseret på, at når sporemængden er lav, vil de færreste mennesker med svampesporeallergi få symptomer. Mens de fleste vil få symptomer, når sporemængden er høj.

Lav, middel og høj svarer til værdierne:

For Alternaria:

Lav: 0-19
Middel: 20-99
Høj: > 100

For Cladosporium:

Lav: 0-1999
Middel: 2000-5999
Høj: > 6000

Hvad viser svampesporekalenderen?

Sporekalenderen viser, hvordan en svampesporesæson normalt forløber. Du finder månederne ud af den vandrette akse og antal af spore pr. kubikmeter luft op af den lodrette akse.

Svampesporekalender 2010

De vigtigste allergifremkaldende svampesporer i Danmark. Svampesporekalenderen er udarbejdet af Astma-Allergi Danmark og DMI.

Bemærk at skalaen for Alternaria er til venstre og for Cladosporium til højre.

Astma-Allergi Danmark ejer Sporekalenderen. Ligeledes er al pollen- og sporedata ophavsretsligt beskyttet. Brug af Sporekalenderen skal derfor på forhånd aftales med Astma-Allergi Danmark.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning