Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Binyrebarkhormon

I nogle tilfælde er antihistamintabletter og lokalbehandling med steroid eller antihistaminer i næse eller øjne ikke nok til, at du kan leve en tålelig hverdag.

Lægen kan vælge at tilbyde dig binyrebarkhormoner - altså steroid - enten som en kort kur med daglig tabletbehandling eller i form af en enkelt indsprøjtning, der afgiver virkestofferne langsomt og virker i to til fire uger.

Bivirkninger

Ved kortvarig og sjælden behandling med steroid ses sjældent alvorlige bivirkninger.

Ved systemisk behandling med binyrebarkhormon i længere tid, skal man være opmærksom på, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger. Tal med din læge, hvis du er i tvivl om du er i risiko for bivirkninger.

Det er vigtigt at vide, at der ved lokalbehandling, hvor stoffet optages af slimhinden lokalt, fx næsespray med steroid eller inhalationssteroid ved astma, normalt ikke ses alvorlige bivirkninger.

Meld en bivirkning

Har du bivirkninger, som ikke er beskrevet i indlægssedlen på din medicin, kan du melde dem på to måder:

Du kan ringe til din læge, som derefter vil indberette det til lægemiddelstyrelsen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning