Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Husstøvmider

Hvis du har allergi over for husstøvmider, kan du få symptomer som høfeber, astma, og forværring af børneeksem. Den seneste opgørelse fra en videnskabelig undersøgelse er fra 1998, og der havde 7,1 % danskere over 16 år allergi over for husstøvmider.


Insektallergi

En forholdsvis lille gruppe personer har allergi over for insekter. Du bør gå til lægen og eventuelt få lavet en allergitest, hvis du har reageret kraftigt på et insektstik. Der bør gå mindst fire uger fra du er blevet stukket, til du får testen.


Vaccination og allergi

Hvis du har allergi, kan du måske være i tvivl om, hvorvidt du kan tåle de enkelte vacciner. Generelt bør man ikke vaccinere ved allergi over for ét eller flere af indholds- eller hjælpestofferne eller ved tidligere alvorlig allergisk reaktion efter vaccination. Men du bør altid drøfte muligheden for en vaccination med din læge, for i nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre alligevel. Ofte kan de symptomer, du får, være af betydning for, om du kan vaccineres.


Type I allergi

Når kroppen udsættes for et allergifremkaldende stof, et allergen fx fra husstøvmide eller kat, bliver det mødt af makrofagerne, der opsuger det og giver besked til lymfocytterne om at danne IgE-antistof. Man taler om, at man er blevet sensibiliseret. Man kan godt have IgE-antistoffer i kroppen uden at have symptomer.


Type IV allergi

Allergisk kontakteksem er forårsaget af en type IV reaktion. Hvis huden bliver udsat for et allergifremkaldende stof, der kan trænge ned i huden, som fx nikkel, kan der ske en aktivering af nogle hvide blodlegemer (T-lymfocytter) i lymfeknuderne, der sidder dybt i huden.


Risiko og symptomer

Allergi er oftest en arvelig betinget sygdom, som tit knytter sig til astma, høfeber og børneeksem. Allergisymptomer kan vise sig som høfeber, astma, eksem, mavegener og nældefeber. Når du har allergi, er det vigtigt at undgå at blive udsat for de ting, du ikke kan tåle. Hvis du får allergisymptomer, kan de eventuelt behandles med medicin.