Web Content Display Web Content Display

I skole og institution

Hvis du har et barn med fødevareallergi, som går i institution, dagpleje eller skole, skal du fortælle personalet, hvad barnet absolut ikke må spise.

Samtidig er det en hjælp, hvis du fortæller, hvad barnet godt må få at spise - gerne på skrift, så personalet kan hænge sedlen op. Lav evt. en grøn seddel med det tilladte og en rød seddel med det forbudte. Det kan mindske risikoen for, at der sker fejl.

Sørg for at personalet ved, at barnet evt. kan få symptomer blot der overføres lidt af den allergifremkaldende fødevare til den mad, som barnet skal spise. Gør desuden opmærksom på, at der kan være faldgruber, når man læser varedeklarationer, fx at mælk kan hedde mange andre ting end mælk, og at ikke alt står på varedeklarationen.

Du kan også lægge lidt af den slags kage, slik, is o.l., som barnet kan spise, i fryseren i institutionen, dagplejen eller skolen, så der er også er noget til dit barn ved uventede festlige lejligheder.

Rådfør dig med barnets læge, og fortæl derefter personalet, hvad der skal gøres, hvis dit barn ved et uheld kommer til at spise noget, som det ikke kan tåle.

I vuggestue og dagpleje skal personalet være opmærksomme på, at små børn ofte spiser af hinandens mad, mader hinanden og samler madrester op fra møbler og gulv.

Lav en samlemappe

Det kan være en god idé at lave en samlemappe, som institutionen eller skolen kan have stående. Den kan bl.a. indeholde nogle af de pjecer om fødevareallergi, som du kan bestille her på hjemmesiden eller udskrifter af relevante sider fra hjemmesiden. Hvis barnet fx ikke tåler mælk, æg eller hvede, kan mappen desuden indeholde enkle opskrifter på fx brød, kager og pålæg, som barnet kan tåle, og der bør være forslag til, hvad barnet kan spise, når der fejres fødselsdage o.l.

Hjemkundskab

Hvis du har et skolebarn med allergi, kan du foreslå, at klassen beskæftiger sig med fødevareallergi i et par timer i hjemkundskab. Det kan være med til at give kammeraterne større forståelse for barnets madvalg og en bedre baggrund for at vise hensyn.

Web Content Display Web Content Display