Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Brændeovne

Debatten om røg fra brændeovne og de sundhedsskadelige effekter har handlet om partikler, beregninger af udslip, miljø og klima, forslag om afgifter og størrelsen på overdødeligheden på grund af røgen.

I Astma-Allergi Danmark mener vi, trods de forbedrede regler i den nye brændeovnsbekendtgørelse, at der fortsat ikke gøres nok for at mindske forureningen med brændeovnsrøg.

Vi mener, der er for lidt fokus på sundhed. Vi er bekymrede for forureningen fra brændeovne, der forværrer en række sygdomme, og som især generer personer med astma, som er ekstra følsomme over for luftforurening.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassificerer brændefyring i boliger som en vigtig kilde til både atmosfærisk- og indendørsluftforurening og en stor belastning for menneskers sundhed.

Vi er desuden bekymrede for, at der i praksis ikke er de store muligheder for at komme igennem med en klage, fordi forureningen stadig skal bedømmes som "væsentlig". Men det er et skøn fra kommunernes side, hvorvidt der er tale om væsentlig forurening, og i praksis viser det sig ofte svært at komme igennem med klager.

Røgen fra brændeovne forværrer astma

Røg fra brændeovne forringer dagligt livskvaliteten for astmatikere og forværrer deres sygdom.

I Danmark er der minimum 300.000 voksne med astma, og 8-10 procent af alle børn har astma. Det er den største kroniske børnesygdom i landet. Selv om astmatikerne tager hånd om egen sundhed og velvære, har de svært ved at håndtere hverdagens udfordringer med en kronisk sygdom blandt andet fordi deres indsats bliver modarbejdet af brændeovnsrøg. Røgen forværrer ganske enkelt astmaen.  

FN anbefaler alle udviklede lande at overgå til andre opvarmningsformer end brændeovne i private hjem af hensyn til luftkvaliteten. FN anerkender, at brænde er en nødvendig opvarmningskilde i tredjeverdenslande, men det er Danmark langt fra. Derfor er det uhørt, at vi forpester luften med partikler, når vi langt de fleste steder i landet har andre muligheder.

Forurening fra brændeovne

 

 

Web Content Display Web Content Display