Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Astma- og allergiforebyggelse

Sundhedsstyrelsen har netop præsenteret en forebyggelsespakke, og den har vi haft til høring. I Astma-Allergi Danmark er vi positive: Forebyggelse og KRAM-områderne er gode. Men vi undrer os også over, hvor astmaen og allergien er blevet af.

Sundhedsstyrelsen har netop præsenteret en forebyggelsespakke, og den har vi haft til høring. I Astma-Allergi Danmark er vi positive: Forebyggelse og KRAM-områderne er gode. Men vi undrer os også over, hvor astmaen og allergien er blevet af.

Vi har i mange år, og senest i maj måned 2012, været varm fortaler for hurtigere opsporing og bedre udredning. Derfor glæder vi os over forslag i sundhedspakken om diagnosegarantien på en måned. Det vil være en stor hjælp og lettelse for mange astma- og allergipatienter, at de hurtigere får muligheden for at få en diagnose og komme i et forløb der kan bedre deres hverdag og generelle livskvalitet. Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom blandt børn og mere end 300.000 voksne danskere har astma. Dertil skal lægges den cirka 1.000.000 danskere, der lider af allergi.

Netop det store antal der er berørt af astma og allergi er årsagen til at vi i Astma-Allergi Danmark undrer os over forebyggelsespakkernes vægt på de gamle KRAM-områder. Vi anerkender KRAM-områderne som ligestillede vigtige med astma og allergi, men netop ligestillede.

Derfor har vi i vores høringssvar til Sundhedsstyrelsen gjort opmærksom på følgende to områder vi gerne vil have tilføjet i forebyggelsespakkerne. Det ene handler om, at astma og allergi kun er nævnt ét sted i beskrivelsen af forebyggelsespakkerne, nemlig hvor der står, at også andre områder er centrale. Det andet handler om, at regionerne skal bidrage til at genere ny viden.

Hvad det første angår, mener vi, at der skal gøres en tilsvarende indsats over for astma og allergi, som der gøres for KRAM-områderne. Det er nødvendigt, for en fjerdel af befolkningen har i dag en overfølsomhedssygdom.
Hvad det andet angår, mener vi, at der er et stort behov for vidensamling og systematisk tilgang til astma- og allergiområdet samt videreuddannelse inden for de sygdomme efter specialet i allergologi blev nedlagt i 2004.
Begge dele kan give et stort løft til opmærksomheden på astma og allergi og en hjælp til dem, der allerede i dag er ramt. For astma og allergi er store folkesygdomme. De skal også prioriteres og forebygges.

 

Web Content Display Web Content Display