Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvem udvikler fødevareallergi?

Allergi er arveligt, men ikke medfødt. Man arver ikke en bestemt allergi, men tilbøjeligheden til at udvikle allergi.

Fødevareallergi ses således oftere hos børn, hvis forældre eller søskende har eller har haft en behandlingskrævende allergi. Man taler om, at disse børn har særlig risiko for at udvikle allergi. Risikoen er størst, når begge forældrene har allergi.

Kan fødevareallergi forebygges?

Amning forebygger især komælksallergi.

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at alle børn ammes fuldt ud de første 6 måneder.

Er det ikke muligt, og er dit barn i særlig risiko for at udvikle allergi, kan du i de første 4 måneder om nødvendigt supplere eller erstatte amningen med en særlig ikke-allergifremkaldende modermælkserstatning, som består af højt-hydrolyseret protein (Nutramigen, Althéra og Pepticate).

Spørg lægen, om dit barn har særlig risiko for at blive allergisk.

Efter 4-månedersalderen kan spædbørn med særlig risiko for at udvikle allergi spise det samme som andre spædbørn. Er det nødvendigt at supplere med modermælkserstatning efter 4-månedersalderen, kan man derfor bruge en almindelig modermælkserstatning.

Graviditet og amning

Der er ikke dokumentation for, at du kan forebygge fødevareallergi hos dit barn, hvis du lader være med at spise bestemte fødevarer, når du er gravid eller ammer.

I sjældne tilfælde kan et barn med svær mælkeallergi dog få symptomer via modermælken, hvis moderen drikker mælk eller spiser mælkeprodukter. I disse tilfælde bør moderen undgå mælk og mælkeprodukter.

Forebyggelse af cøliaki

Cøliaki er en arvelig sygdom, så primær forebyggelse er vanskelig. Det har tidligere været anbefalet, at alle spædbørn burde undgå glutenholdige kornprodukter i kosten før 6 måneders alderen. De nyeste forskningsresultater har ikke kunnet dokumentere en forebyggende effekt af dette.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for amning og introduktion af overgangskost, gælder derfor også for dette område. Dvs. børnene anbefales ammet fuldt til de er omkring 6 måneder gamle, og at mad med gluten kan introduceres langsomt og i små portioner fra 4-6 måneders alderen.

Har du selv cøliaki, og er du gravid, skal du fortsætte med at spise en varieret glutenfri kost og iøvrigt følge de øvrige kostråd, som gives til alle gravide.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning