Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hverdagen med allergi

Når man har et barn med fødevareallergi er det vigtigt, at omgivelserne - og med tiden også barnet selv - ved, hvad det må få at spise, og hvad det ikke kan tåle. Det får du nogle tips om her.

Fortæl også familien, skolen, institutionen, barnepigen, kammeraterne og deres forældre osv., hvad de skal gøre, hvis barnet kommet til at spise noget, det ikke kan tåle.

I skole og institution

Hvis du har et barn med fødevareallergi, som går i institution, dagpleje eller skole, skal du fortælle personalet, hvad barnet absolut ikke må spise. Samtidig er det en hjælp, hvis du fortæller, hvad barnet godt må få at spise - gerne på skrift, så personalet kan hænge sedlen op. Lav evt. en grøn seddel med det tilladte og en rød seddel med det forbudte. Det kan mindske risikoen for, at der sker fejl.

Sørg for at personalet ved, at barnet evt. kan få symptomer blot der overføres lidt af den allergifremkaldende fødevare til den mad, som barnet skal spise.

Du kan også lægge lidt af den slags kage, slik, is o.l., som barnet kan spise, i fryseren i institutionen, dagplejen eller skolen, så der er også er noget til dit barn ved uventede festlige lejligheder.

Rådfør dig med barnets læge, og fortæl derefter personalet, hvad der skal gøres, hvis dit barn ved et uheld kommer til at spise noget, som det ikke kan tåle.

I vuggestue og dagpleje skal personalet være opmærksomme på, at små børn ofte spiser af hinandens mad, mader hinanden og samler madrester op fra møbler og gulv.

Lav en samlemappe

Det kan være en god idé at lave en samlemappe, som institutionen eller skolen kan have stående. Den kan fx indeholde enkle opskrifter på fx brød, kager og pålæg, som barnet kan tåle, og der bør være forslag til, hvad barnet kan spise, når der fejres fødselsdage o.l.

Madkundskab

Hvis du har et skolebarn med allergi, kan du foreslå, at klassen beskæftiger sig med fødevareallergi i et par timer i madkundskab. Det kan være med til at give kammeraterne større forståelse for barnets madvalg og en bedre baggrund for at vise hensyn.
Få inspiration i Astma-Allergi Danmarks undervisningsmateriale om madallergi.

Børnefødselsdag

Hvis dit barn har fødevareallergi, kan du kontakte forældrene til det barn, der har inviteret til fødselsdag, eller som du ved skal dele noget ud i institutionen eller skolen, for at høre om menuen.

Det er en god idé at give barnet en madkurv med, som indeholder det samme, som de andre børn skal have, men fremstillet uden det, som barnet er overfølsomt overfor.

Hvis fødselsdagsbarnets forældre gerne vil stå for maden, kan du hjælpe dem ved at udpege produkter, som dit barn kan spise.

Hvis det er nødvendigt, skal du desuden gøre opmærksom på risikoen for, at arbejdsredskaber, hænder og bestik kan overføre små mængder af det, som dit barn ikke kan tåle, fra én fødevare til en anden.

Gør de voksne ved fødselsdagen specielt opmærksomme på, at de ikke må byde barnet noget, som det ikke kan tåle. Et barn vil ofte i god tro tage imod det, de voksne tilbyder. Det kan lyde indlysende, men erfaringen viser, at det er vigtigt at sige det.

Læg lidt kage, slik, is eller lignende, som dit barn kan tåle, i institutionen, dagplejen eller skolen, så der er også er noget til dit barn ved uventede festlige lejligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning