Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Mere om allergi over for jordnødder

Hyppigheden af allergi over for jordnødder er sammenlignelig med tal fra USA og England, nemlig cirka 0,6 procent af befolkningen.

Hvad er en jordnød?

Jordnød kaldes også peanut og ordene bruges lidt i flæng. En jordnød er botanisk set ikke en nød, men en bælgfrugt og er mere i familie med grønne ærter, soja, linser, grønne bønner, limabønner og lupin.

Hvad er jordnøddeallergi?

Allergi over for jordnødder betyder, at kroppen reagerer uhensigtsmæssigt over for nogle af de proteiner, som findes i jordnødder.

For de allerflestes vedkommende kommer reaktionen efter kort tid (inden for fem minutter).

De fleste har deres jordnøddeallergi hele livet, men undersøgelser viser at cirka 20 procent vokser fra deres allergi over for jordnødder. Det er bare ikke muligt at sige hvem.

Hvor mange har jordnøddeallergi i Danmark?

Danske undersøgelser viser, at ca. 0,6 procent af befolkningen har allergi over for jordnødder. Tal fra udlandet viser, at det nogenlunde svarer til niveauet i andre lande. Det er ofte børn, der har jordnøddeallergi.

Video: Ved du helt hvordan det er at være barn med peanutallergi?

Børn med andre alvorlige fødevareallergier kan føle det præcis lige sådan.

Se Leos historie.

Hvorfor får man jordnøddeallergi?

Hvorfor nogle mennesker udvikler allergi over jordnødder, mens andre ikke gør, er fortsat uklart. Meget tyder på, at arv spiller en central rolle. Det betyder, at børn som fødes af forældre med allergisk sygdom, har større risiko for selv at udvikle en allergisk sygdom.

For at udvikle allergi er det nødvendigt, at du har mødt det allergifremkaldende stof. Men der er ikke grundlag for at sige, at du, hvis du vil forebygge allergi hos dit barn, skal undgå fx at spise jordnødder under graviditet eller i ammeperioden. Der er heller ikke grundlag for at sige, at dit barn skal undgå jordnødder i fødevarer eller cremer.

Hvilke symptomer er der på jordnøddeallergi?

Der findes mange forskellige symptomer på jordnøddeallergi. De fleste patienter med fødevareallergi har symptomer fra to eller flere organsystemer samtidig, og for det meste opstår der symptomer fra huden, luftvejene og mave-tarmkanalen.

Lægen skelner mellem, hvad du selv oplever, og hvad lægen kan se og måle. De fleste mennesker med jordnøddeallergi oplever sædvanligvis: Kløe i mund og på læber, kvalme, ondt i maven, træthed, øjenkløe, åndenød og hudkløe.

Hvad man kan se er:
Nældefeber, allergisk snue, røde og rindende øjne, en forværring af børneeksem, angioødem, astma og allergisk shock (anafylaksi)

Hvad er nældefeber?
Nældefeber, også kaldet urtikaria, opleves som flygtige, stærkt kløende nælder. En nælde er en bleg/hvid pudeformet forhøjelse i huden med omgivende rødmen. Med flygtig menes, at de oftest kun findes et sted nogle få timer ad gangen for derefter at forsvinde og dukke op et andet sted.

Hvad er angioødem?
Der findes ikke noget brugbart dansk navn for angioødem. Som for nældefeber karakteriseres angioødem ved hævelse i huden, men hævelsen ved angioødem ligger dybere i huden. Det er især huden i ansigt, mund og svælg samt hænder, der hæver, og det er især hævelsen af mund og øvre luftveje, der kan være farlig på grund af risiko for kvælning.

Hvad er allergisk shock (anafylaksi)?
Anafylaksi er den sværeste og farligste allergiske reaktion. Det kan begynde med kløe i håndflader og fodsåler, løbenæse, hoste, opkast, afføringstrang, nældefeber og åndenød (astma) og udvikle sig med blodtryksfald og kramper. Ubehandlet kan det allergiske shock medføre døden.

Tærskelværdi

Jordnøddeallergi kan give svære allergiske reaktioner, og derfor er det vigtigt at vide, hvordan du tackler det at have jordnøddeallergi. Hjørnestenen er at kende den mængde allergen/jordnød, der skal til, for at en reaktion forekommer hos netop dig. Nogle kan reagere på kun 0,1 mg., mens andre skal indtage en hel håndfuld, før de oplever symptomer. En jordnød vejer 800 mg.

Behandling af jordnøddeallergi

Der findes ingen medicin, der kan fjerne fødevareallergi. Ved jordnøddeallergi er det derfor vigtigt, at man undgår at spise jordnødder og produkter, som indeholder jordnødder. Når du skal undgå at spise jordnødder og produkter, som indeholder jordnødder, er det vigtigt, at du ved, hvordan du læser varedeklarationer, kender til faldgruber og har viden om produktionsforhold på de virksomheder, produkterne kommer fra.

Desuden er det vigtigt at have viden om og parathed til at give førstehjælp, når en allergisk reaktion opstår.

Krydsreaktioner med andre bælgfrugter

Der kan opstå reaktioner på fødevarer mellem beslægtede fødevarer. Det vil sige, at nogle fødevarer har allergifremkaldende stoffer tilfælles med andre fødevarer. Det hedder krydsreaktioner. En jordnød har af denne grund allergifremkaldende stoffer til fælles med grønne ærter, soja, grønne bønner, linser, limabønner og lupin.

Derfor er det relevant at stille spørgsmålet, om der i forbindelse med jordnøddeallergi skal tages højde for krydsreaktioner. En del af de proteiner i de krydsreagerende grøntsager, peanutallergikere ikker tåler, kan ødelægges ved opvarmning. Det betyder fx at stort set alle tåler kogte ærter, men kan opleve svære reaktioner på friske bælgærter.

Priktest og blodprøve er ofte positiv for de krydsreagerende fødevarer, men dette betyder ikke nødvendigvis, at du reagerer, hvis du indtager den pågældende fødevare. Studier tyder på, at det kun er få procent af jordnøddeallergikere, der reagerer på soja, grøn bønne, limabønne, grønært, linser og lupin. På baggrund af disse resultater er det langt fra nødvendigt på forhånd af udelukke disse fødevarer fra kosten.

Den eneste sikre måde at undersøge, om du som jordnøddeallergiker har reaktioner på andre bælgfrugter, vil være at foretage en provokation med fx ærter og bønner i samarbejde med lægen.

Samtidig allergi over for nødder

Allergi over for nødder er meget diskuteret i forbindelse med jordnøddeallergi. Nødder og jordnødder har ikke nogen allergifremkaldende stoffer tilfælles. Derfor skyldes en reaktion på nødder hos en jordnøddeallergiker ikke en krydsreaktion!

Om du skal afholde dig fra at spise nødder, hvis du har jordnøddeallergi, afhænger kun af, om du har allergi over for nødder. Som ved krydsreaktioner over for andre bælgfrugter bør den enkelte undersøges og lægen afgør, om du skal holde dig væk fra andre fødevarer end jordnødder.

Allergi for nødder er ofte livslang og giver svære symptomer. Et andet problem er, at du på produkters indholdsdeklarationer ofte ser, at nødder og jordnødder fejlagtigt deklareres under et. Derfor er det svært at afgøre, hvad der egentligt er i produktet.

Hvordan læser man varedeklarationer?

Det er vigtigt, at du undgår at spise de fødevarer, der indeholder jordnødder, når du har jordnøddeallergi. Symptomerne forsvinder nemlig, når du undgår at indtage det, du ikke kan tåle. Men det kan være svært at gennemskue, om de varer, du køber, indeholder jordnødder. Det er derfor af afgørende betydning, at du lærer at læse varedeklarationer.

Ifølge mærkningsreglerne for færdigpakkede fødevarer skal alle råvarer oplyses i ingredienslisten. Færdigpakkede fødevarer er pakket ind, inden forbrugeren køber dem. Fx kaldes et rugbrød, der er indpakket i plastik, færdigpakket, mens et franskbrød, som pakkes ind, mens man venter, ikke er færdigpakket.

Køber du ting, som ikke er pakket ind hos fx bagere og slagtere, gælder mærkningsreglerne for færdigpakkede fødevarer ikke. Men det skal være muligt at få oplyst i butikken, hvad varen indeholder.

I 2005 blev der indført regler for mærkning af indpakkede fødevarer. Det betyder, at det altid skal være tydeligt, såfremt en fødevare indeholder fx jordnødder.
I 2014 kom der så regler for uindpakkede fødevarer. Det betyder, at man som forbruger har ret til at få oplyst de 14 mest almindelige allergene ingredienser (herunder jordnød), når man spiser ude på fx café eller restaurant, når man køber take-away eller catering eller handler hos delikattesse- og bagerforretninger. 

Utilsigtet blanding / Kan indeholde spor af ...

Hvis du er meget følsom, kan du få symptomer af selv meget små mængder. Det kræver særlig viden på fx fødevarefabrikker og restauranter, hvis de skal sikre, at der ikke kommer små mængder af ingredienserne fra én produktion med i den næste produktion. På nogle fødevarer står der "Kan indeholde spor af …" fx jordnødder. Hvis du ikke tåler det, varen "kan indeholde spor af", så undlad at købe varen.

Kontakt fødevareregionen

Hvis du får reaktioner efter at have spist noget mad og har mistanke om, at fødevaren ikke var mærket korrekt, kan du henvende dig til den lokale fødevareregion med din klage. Det kan fx dreje sig om, at der har været jordnødder i varen, uden at det fremgår af deklarationen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv informeret, når fødevarer trækkes tilbage

Som medlem af Astma-Allergi Danmark kan du blive informeret om tilbagetrækninger af fødevarer, hver gang det er aktuelt.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning