Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Økonomi

Det er først og fremmest "Lov om social service", som giver mulighed for økonomisk hjælp til at dække de merudgifter, du måtte have i forbindelse med fødevareallergi. I praksis er det vanskeligt at få hjælp.

Hvis du vil søge hjælp, kan du ringe eller skrive til din kommune. Der er ingen garanti for, at du får det du søger om. Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt. Blandt andet undersøger kommunen, om du opfylder betingelserne i loven for at kunne få tilskud. Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse, og kommunen kan da sende din klage til Det Sociale Nævn.

Du kan læse mere om muligheden for tilskud til merudgifter her:

Merudgifter til børn

Merudgifter til voksne

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning