Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Andre måder at stille diagnosen?

Diagnosen fødevareoverfølsomhed kan kun stilles ved at sammenholde resultaterne af diæt og provokation med sygehistorie og undersøgelser.

Der findes læger og alternative behandlere, som stiller diagnosen på andre måder. Der er ikke videnskabelig dokumentation, der støtter brugen af disse metoder. Det kan betyde, at du får en forkert diagnose.

Prisen for den type undersøgelser kan være meget høj, og der ydes ikke tilskud til undersøgelserne, fordi metoderne ikke er videnskabeligt dokumenterede.

ALCAT-testen dur ikke

Sundhedsstyrelsen har præciseret deres mening om ALCAT-testen.
 
I forbindelse med Sundhedsstyrelsens konferencedage om fødevareoverfølsomheds hos børn, som blev holdt i efteråret 2004 og foråret 2005, var der flere, som efterlyste eksperternes holdning til den såkaldte ALCAT-test.

Udokumenteret

Arne Høst fra Børneafdelingen på Odense Universitetshospital og kollegaen Carsten Bindslev-Jensen fra Allergicentret samme sted erklærede samstemmende, at ALCAT-testen var udokumenteret og derfor helt uanvendelig til diagnostik af fødevareallergi.

Sundhedsstyrelsen er nået frem til samme konklusion. I konferencerapporten om fødevareoverfølsomhed hos børn har Sundhedsstyrelsen præciseret deres holdning til ALCAT-testen.

Sundhedsstyrelsens vurdering

I rapporten fremgår det, at Sundhedsstyrelsens vurdering af ALCAT-testen er, at: 

 

  • Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der foreligger videnskabeligt bevis for, at ALCAT-testen kan anvendes til diagnostik af fødevareoverfølsomhed, og derfor heller ikke, at testen nyder almindelig faglig anerkendelse.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at undersøgelse for fødevareoverfølsomhed sker ved hjælp af almindelige, fagligt anerkendte metoder, dvs. veldefinerede eliminations- og provokationsundersøgelser.
  • Patienter, der tilbydes undersøgelse for fødevareoverfølsomhed med ALCAT-testen, skal have udleveret skriftligt informationsmateriale med ovenstående ordlyd i så god tid, at de har tid til at vurdere informationen og mulighed for at drøfte den med familie eller andre, inden de beslutter sig for testen.

Astma-Allergi Danmark er enige

Astma-Allergi Danmark får mange henvendelser om ALCAT-testen og tilslutter sig Sundhedsstyrelsens vurdering og kan kun opfordre til, at man som patient får stillet diagnosen fødevareoverfølsomhed på et videnskabeligt grundlag.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning