Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Dagbog

Langt de fleste mennesker med fødevareallergi oplever, at det klør i munden og svælget, når de spiser det, de er overfølsomme overfor. Derfor er det oftest relativt enkelt at indkredse den fødevare, man ikke kan tåle.

Hvis det ikke er tilfældet, kan det nogle gange hjælpe at føre dagbog over, hvad du spiser og hvornår, og hvilke symptomer du får. Du kan fx lave et skema og udfylde det i et par uger. Husk også at notere, hvis du tager medicin.

Skemaet kan være en hjælp til at spore dig ind på, om der er noget i maden, du måske er overfølsom overfor. Du kan tage skemaet med til lægen, som ofte vil indlede undersøgelserne med netop at bede dig om at registrere dine symptomer i en-to uger, hvor du spiser din normale kost.

Gå altid til lægen, hvis du er i tvivl, eller hvis du ikke finder årsagen til dine symptomer hurtigt. Gå også straks til lægen, hvis dine symptomer er alvorlige.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning