Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Modermælkserstatning

Brugen af højt hydrolyseret modermælkserstatning har kun en dokumenteret forebyggende effekt hos børn med særlig risiko for at udvikle allergi. Produkterne anvendes også til børn, der har fået konstateret mælkeallergi.

Modermælkserstatninger baseret på højt hydrolyseret protein bærer betegnelsen "anvendelse til børn med mælkeallergi eller til børn i særlig risiko for at udvikle allergi". Der skal være dokumentation for, at produkterne kan tåles af mindst 90% af børn med IgE-medieret komælksallergi. Der findes flere produkter, som er ligeværdige både med hensyn til det allergiske aspekt og ernæringsmæssigt. De hedder: Nutramigen,  Althéra og Pepticate. 

Alle produkter købes på apoteket.

Andre modermælkserstatninger

Nutramigen PURAMINO og NEOCATE er modermælkserstatninger, der kan bruges til de ganske få børn, der ikke kan tåle højt hydrolyseret modermælkserstatning.

NAN-HA er en delvist hydrolyseret modermælkserstatning, der kan købes i dagligvarebutikkerne. Der er også vist en effekt af delvist hydrolyserede modermælkserstatningsprodukter, men den er mindre end effekten af højt hydrolyserede produkter. Sundhedsstyrelsen har i juli 2013 præciseret, at "spædbørn, som er i høj risiko for at udvikle allergi, skal i de første fire måneder have højt hydrolyseret modermælkserstatning, hvor proteinmolekylerne er nedbrudt til mindre dele og derfor ikke kan give anledning til komælksallergi. Efter fire måneder skal barnet ernæres fuldstændig som andre børn."

Webindholdsvisning Webindholdsvisning