Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Undersøgelse for kontakteksem

Hvis du får tegn på kontakteksem, er det vigtigt, at du hurtigt gør noget ved det. Jo tidligere i forløbet du sætter ind med undersøgelse, forebyggelse og behandling, jo bedre. Hvis du har udviklet et svært håndeksem, kan det tage lang tid at genopbygge en sund hud.

Men fortvivl ikke! Ved ihærdig indsats kan du i de fleste tilfælde genopbygge og vedligeholde en sund hud.

Henvend dig til din læge og få afklaret om du skal henvises til hudlæge med henblik på undersøgelse, behandling og forebyggelse, eller om du ved at ændre adfærd kan forebygge tilbagefald.

Det er vigtigt at få afklaret, om det er en irritativ eller en allergisk kontakteksem, du har, så du får nemmere ved at undgå, det du ikke kan tåle.

Lappetest (plastertest)

For at kunne forebygge udbrud af kontakteksem, må man kende årsagen. For at afklare om kontakteksemet skyldes allergi, kan lægen lave en lappetest (epikutanttest)

Dag 0

Plastre med udvalgte allergener sættes på ryggen, og der skal de sidder i 48 timer. For at opnå det mest sikre resultat må testområdet ikke udsættes for vand eller direkte sol. Undgå så vidt muligt også at svede.

Dag 2

Plastrene fjernes efter 48 timer.
Testområdet afmærkes med pen på huden.

Dag 3

Evt. eksemreaktioner på huden aflæses/vurderes.

Lappeprøverne aflæses eventuelt endnu engang på 5. - 7. dagen, da enkelte allergener er længere tid om at få huden til at reagere.

Efter sidste aflæsning vurderer lægen relevansen af evt. reaktioner og giver oplysning om behandling og forebyggelse.

Hvad indeholder lappeprøvetesten?

Lægen tester ofte med den europæiske standardserie, der indeholder 24 kendte allergifremkaldende stoffer. Listen ændres løbende, så det er aktuelle stoffer, der bliver testet med.

Derudover kan der yderligere testes med indholdsstoffer fra de mistænkte materialer som huden, i det konkrete tilfælde, udsættes for. Hvis der fx er mistanke til en håndrensecreme, kan man sætte udvalgte ingredienser fra cremen på som lappeprøver. Vel at mærke i koncentrationer der ikke irriterer eller skader huden. I nogle tilfælde sættes lappeprøven også på i brugskoncentration.

Nogle hudlæger har også mulighed for at sætte lappeprøveserier på, der relaterer sig til et erhverv, fx er der en frisørserie.

Fotolappeprøver

I nogle tilfælde giver et materiale kun kontakteksem, hvis huden samtidig udsættes for lys (fototoksisk eller fotoallergisk kontaktseksem).

I de tilfælde hvor man har mistanke til et fotoallergisk eksem, sætter man to ens rækker med de mistænkte allergener på ryggen. Når plastrene fjernes, udsættes det ene testområde på ryggen for lys, og det andet dækkes til med mørkt stof.

På denne måde kan man ved aflæsningen afgøre om en reaktion skyldes kombinationen af det allergifremkaldende stof og lys, eller om der er tale om en almindelig allergisk type IV reaktion.

Eksempel på hvad der kan give en fototoksisk reaktion:

  • Visse planter fx Bjørneklo
  • Visse balsam, citrus og parfumestoffer
  • Visse konserveringsmidler
  • Visse solbeskyttelsesmidler

Webindholdsvisning Webindholdsvisning