Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Type IV allergi

Allergisk kontakteksem er forårsaget af en type IV reaktion.

Hvis huden bliver udsat for et allergifremkaldende stof, der kan trænge ned i huden, som fx nikkel, kan der ske en aktivering af nogle hvide blodlegemer (T-lymfocytter) i lymfeknuderne, som sidder dybt i huden.

Hvis du aldrig kommer i berøring med nikkel igen, sker der ingenting. Men bliver du udsat for nikkel igen, vandrer de hvide blodlegemer (T-lymfocytter) op til hudoverfladen og giver en betændelseslignende reaktion, der viser sig som eksem på huden. Denne reaktion tager ca. 48 timer, så eksemet viser sig derfor først et par dage efter udsættelsen.

1. Ved første kontakt med nikkel der trænger gennem huden, aktiveres immunsystemet. Via lokale lymfeknuder spredes T-lymfocytter (huskeceller) i kroppen. Herefter vil kroppen genkende nikkel - allergien er dannet.


2. Ved senere udsættelse for nikkel, vil huskecellerne genkende nikkel, reagere og sende signal til huden. Der opstår eksem efter ca. 48 timer    


De hyppigste årsager til allergisk kontaktallergi er nikkel, parfumestoffer, konserveringsmidler, limstoffer, gummikemikalier, planter, farvestoffer.

I nogle tilfælde reagerer huden kun på det allergifremkaldende stof, hvis den samtidig udsættes for sollys. Det kaldes fotoallergisk kontakteksem

Webindholdsvisning Webindholdsvisning